28. 1. 2020

11. ročník onkologického kolokvia PragueONCO

Ve dnech 29. – 31. ledna 2020 bude hostit Praha české i zahraniční odborníky na onkologii a další medicínské obory týkající se problematiky zhoubných nádorů. V hotelu Clarion Congress Hotel Prague se uskuteční již 11. pražské mezioborové onkologické kolokvium – jedna z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí pořádaných v ČR. Mezi tématy kongresu se objeví například nádory v těhotenství, karcinom prsu, kontroverze v léčbě gastrointestinálnách nádorů, novinky v imunoterapii a cílené terčové léčbě nádorů zažívacího traktu, karcinom hlavy a krku nebo třeba neuroonkologie. Kolokvium není určeno pro veřejnost, jedná se o odbornou konferenci.

Mezi předními odborníky z celého světa nebudou chybět ani kapacity z VFN a 1. LF UK, např. ředitel VFN a onkolog prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. nebo prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.

Více informací na stránkách PragueONCO.

  • 17. 6. 2024
    Žilní vstupy se staly nezbytným standardem jak v rámci intenzivní péče, tak i při zajištění dlouhodobých potřeb pacienta a dokážou usnad ...
  • 7. 6. 2024
    Světový den dárců krve slaví v pátek 14. června kulaté 20. výročí. Při této příležitosti chystáme setkání s pravidelnými dárci i prvodárci, kteří ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!