31. 10. 2022

23. konference Tabák a zdraví

Již 23. konference s názvem Tabák a zdraví se uskuteční 2. listopadu 2022 od 9:00 do 14:30 hodin ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2. Akci pořádá pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku, Centrem pro závislé na tabáku III. interní kliniky VFN a 1. LF UK a Ústavem hygieny a epidemiologie VFN a 1. LF UK. Garantem akce je prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

V případě zájmu se můžete na konferenci přihlásit prostřednictvím e-mailu: vladislava.felbrova@vfn.cz.

Bližší informace k programu konference naleznete v příloze nebo zde: 23. konference Tabák a zdraví | Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (slzt.cz)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!