13. 5. 2022

Albertovský den

Týmové soutěže na trenažérech, možnost vyzkoušet si rehabilitační pomůcky na vlastní kůži, seznámení s problematikou rehabilitace o pacienty po úrazech a cévních mozkových příhodách – to vše nabídne Albertovský den. První ročník osvětové a prospěšné akce se uskuteční ve středu 18. května 2022 od 12 do 19 hodin u křižovatky v ulici ulic Albertov a Studničkova, Praha 2. Vstup je zdarma!

Zájemci o problematiku se zde navíc dozví veškeré informace o možnostech vzdělávání rehabilitačních odborníků, seznámí se s novinkami v oblasti rehabilitace a budou si moci prohlédnout Kliniku rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK, která sama poskytuje dlouhodobou ambulantní rehabilitaci dospělým pacientům se získaným poškozením mozku. Její součástí je i denní stacionář, který je jediným programem tohoto typu v České republice ve zdravotnickém zařízení. Dosud jím prošly stovky pacientů.

Akci pořádá Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK, obecně prospěšná společnost Rehalb a spolek Cesta za snem.

Záštitu nad akcí převzala starostka městské části Praha 2 Alexandra Udženija, ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA a děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Tváří Albertovského dne je herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!