24. 11. 2022

Grantový program v oblasti paliativní péče

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny vyhlašuje v tomto roce druhou část plánovaných grantových výzev Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče.

Jejím obsahem jsou dvě grantové výzvy. Stejně jako v první části vyhlášené v květnu 2022 přináší Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína rozšířený o nefinanční dar v podobě mentoringu. Zcela novou grantovou výzvou je Program podpory mentoringu institucí při rozvoji specializované péče zaměřeným na podporu nemocnic, mobilní specializované paliativní péče a lůžkových hospiců, které plánují rozvoj specializované paliativní péče.

Spolu s vyhlášením nových grantových výzev s radostí přinášíme další dobrou zprávu.  V květnu vyhlášený Program podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče, který napříč odbornou veřejností vyvolal vysoký zájem, bude opětovně vyhlášen v roce 2023.

Více informací naleznete zde: Programy – Nadační fond Kliniky paliativní medicíny (nadacnifondkpm.cz)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!