4. 8. 2022

Jedinečná šance pro lékaře i nelékaře

VFN nabízí absolventům VŠ a SŠ rezidenční místa na pediatrii, pneumologii a intenzivní péči. Pozor! Výběrová řízení začínají již v týdnu od 8. 8. 2022.

Zájemci o vzdělávání a získávání zkušeností pod vedením špičkových odborníků z Všeobecné nemocnice v Praze mají jedinečnou šanci zúčastnit se výběrového řízení. Pro absolventy lékařských fakult nabízíme rezidenční místa na pediatrii a pneumologii a ftizeologii, pro absolventy středních zdravotnických škol vzdělávání v oblasti intenzivní péče v pediatrii a neonatologii, v intenzivní péči na KARIM, dále místa pro zdravotní laboranty. Více informací a kritéria pro hodnocení najdete na Rezidenční místa 2022 lékaři/nelékaři – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (vfn.cz)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!