17. 10. 2023

Konference „I slova léčí“

Konferenci pořádá ve spolupráci s VFN Amelie, z.s. za podpory Magistrátu hl. města Prahy a Úřadu vlády ČR. Akce je akreditovaná Českou asociací sester a Asociací klinických psychologů. Tématu, jaký vliv mají společenské změny (ekonomická krize, válečné konflikty…) na onkologicky nemocné, kteří potřebují k léčbě vyvážený psychický stav, se budou věnovat lékaři, psychologové, sociální pracovníci, sami pacienti i duchovní. Kromě přednášek českých i zahraničních odborníků se účastníci mohou odpoledne zapojit do praktických workshopů. Součástí konference je i posterová sekce, do které se zájemci mohou hlásit a vítězné postery v kategoriích odborné a laické se objeví v on-line sborníku konference.  Přihlásit se můžete i na webu konference https://www.islovaleci.cz/, kde najdete i předběžný program. Poplatek je 300 Kč, společnost Amelie vystavuje faktury i potvrzení dle požadavků účastníků. Veškeré informace a dotazy na konferenci posílejte na e-mail: vzdelavani@amelie-zs.cz, kde se můžete přihlásit také.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!