28. 3. 2022

Konference: Léčba závislosti na tabáku 2022

Akce, kterou pořádá Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, se koná ve středu 6. dubna 2022 od 10 hodin ve velkém sále děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2.

Registrace pro účastníky začíná v 9 hodin.

Podrobný program konference, jejímž garantem je prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., najdete v příloze. Účast je zdarma, registrujte se na e-mailu: vladislava.felbrova@vfn.cz

Příloha v PDF – Konference: Léčba závislosti na tabáku 2022

  • 25. 1. 2023
    V teoretické části workshopu se lékaři seznámí s „up-to-date“ změnami v mezinárodních doporučeních v péči o cévní přístupy, s metodami hodnoc ...
  • 12. 1. 2023
    Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství umožňuje absolventům práci ve všech typech zdravotnických zařízení včetně vysoce specializov ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!