29. 1. 2024

Léčba závislosti na tabáku 2024

Konference pro lékaře a sestry, kterou pořádá Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, se uskuteční 9. dubna 2024 od 12 hodin ve velkém sále Děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2. Garantem akce je prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. Účast je zdarma.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!