8. 9. 2022

LIFMAT 2022

Na konferenci vystoupí řada předních odborníků (například prof. Martin Prázný, doc. Martin Matoulek, prof. Štěpán Svačina, prof. Michal Vrablík), kteří se věnují využívání telemedicíny a moderních technologií v diabetologii, kardiologii, rehabilitaci a sportovní medicíně či ve výživě. Kromě přednášek se budou konat i workshopy na nejrůznější témata.

Součástí odborné konference Lifmat je i interaktivní Výstava moderních technologií v medicíně a řízení životního stylu. Uskuteční se v pátek 9. 9. a je zaměřená především na veřejnost. Návštěvníci se mohou zúčastnit přednášek o budoucnosti medicíny, o trendech digitálních technologií v Čechách i v zahraničí. Zároveň si sami na sobě vyzkouší některé novinky, třeba cvičení ve virtuální realitě, vyšetření očí přístroji s umělou inteligencí či zdravotní mobilní aplikaci. Využít mohou i konzultace a terapie s odborníky.

Více informací ke konferenci, programu a nákupu vstupenek naleznete zde: LIFMAT 2022.

  • 25. 1. 2023
    V teoretické části workshopu se lékaři seznámí s „up-to-date“ změnami v mezinárodních doporučeních v péči o cévní přístupy, s metodami hodnoc ...
  • 12. 1. 2023
    Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství umožňuje absolventům práci ve všech typech zdravotnických zařízení včetně vysoce specializov ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!