31. 8. 2022

Odborná konference o onemocnění FH

Důležitost plošného screeningu dědičného onemocnění FH (Familiární hypercholesterolemie) u dětských pacientů má za cíl shrnout odborná konference pod záštitou českého předsednictví v Radě EU, pacientských organizací FH a VFN Praha.

Konference proběhne v úterý 6. září 2022 v prostorách Senátu Parlamentu ČR za účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Na akci vystoupí mezinárodní odborníci a zástupci pacientských organizací. Jedním z řečníků je profesor Michal Vrablík z III. interní kliniky VFN.

FH se projevuje vysokou hladinou „zlého“ LDL-cholesterolu, který se ukládá ve stěně cév a významně přispívá k rozvoji aterosklerózy (kornatění cév). Ateroskleróza se u postižených projevuje časně, zpravidla mezi 35. a 60. rokem věku v podobě ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu nebo například cévní mozkové příhody (mozkové mrtvice).

V případě postižení jednoho z rodičů je pravděpodobnost onemocnění u dětí bez ohledu na jejich pohlaví 50 %. V České republice je dědičným onemocněním FH postiženo kolem 40 tisíc lidí.  

Registrovat se můžete zde: FH Paediatric Screening (fhscreening2022.eu)

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!