31. 8. 2022

Odborná konference o onemocnění FH

Důležitost plošného screeningu dědičného onemocnění FH (Familiární hypercholesterolemie) u dětských pacientů má za cíl shrnout odborná konference pod záštitou českého předsednictví v Radě EU, pacientských organizací FH a VFN Praha.

Konference proběhne v úterý 6. září 2022 v prostorách Senátu Parlamentu ČR za účasti ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Na akci vystoupí mezinárodní odborníci a zástupci pacientských organizací. Jedním z řečníků je profesor Michal Vrablík z III. interní kliniky VFN.

FH se projevuje vysokou hladinou „zlého“ LDL-cholesterolu, který se ukládá ve stěně cév a významně přispívá k rozvoji aterosklerózy (kornatění cév). Ateroskleróza se u postižených projevuje časně, zpravidla mezi 35. a 60. rokem věku v podobě ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu nebo například cévní mozkové příhody (mozkové mrtvice).

V případě postižení jednoho z rodičů je pravděpodobnost onemocnění u dětí bez ohledu na jejich pohlaví 50 %. V České republice je dědičným onemocněním FH postiženo kolem 40 tisíc lidí.  

Registrovat se můžete zde: FH Paediatric Screening (fhscreening2022.eu)

 

  • 25. 1. 2023
    V teoretické části workshopu se lékaři seznámí s „up-to-date“ změnami v mezinárodních doporučeních v péči o cévní přístupy, s metodami hodnoc ...
  • 12. 1. 2023
    Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství umožňuje absolventům práci ve všech typech zdravotnických zařízení včetně vysoce specializov ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!