15. 5. 2024

Open House Praha také v naší nemocnici

Jubilejní 10. ročník festivalu Open House Praha zpřístupní o víkendu 18. a 19. května zdarma 115 budov a prostorů, které obvykle zůstávají veřejnosti nedostupné. Do svátku městské architektury se tradičně zapojila i naše nemocnice a veřejnosti otevře celkem tři prostory. Zpřístupněné budou vždy od 10 do 18 hodin.

Centrální kotelna VFN, Wenzigova 2083/1, Praha 2

Kotelna zásobující teplem VFN je méně známou technickou stavbou architekta Karla Pragera. Tento futuristický objekt pyramidového tvaru s vysokým komínem z roku 1993 je jedinou zrealizovanou částí rozsáhlého Pragerova projektu na nový areál fakultní nemocnice.

Keramický salonek, Na Bojišti 1771/1, Praha 2

Za fasádou novorenesanční nárožní budovy bývalého sanatoria VFN se ukrývá světový unikát v podobě Keramického salonku. Jako součást luxusního sanatoria pro odpočinek a relaxaci movitých pacientek ho projektoval v roce 1914 Jan Kotěra. Prostor, v němž se snoubí prvky rostlinné a geometrické secese, zdobí obklady s listrovými a výkvětovými glazurami. Na podlaze se nachází ornamentální dlažba. Dominantou místnosti je fontána s plastikou Ženy nad pramenem od Stanislava a Vojtěcha Suchardových.

Urologická klinika

Na počátku 70. let byla vyhlášena památková rezervace, jejíž součástí se stalo i Nové Město, a architekti měli za úkol vytvořit budovu, která svými rozměry a materiály vhodně naváže na okolní historické stavby. Výsledkem je brutalistická budova v podobě členitého kvádru, na jehož fasádě se střídají pásy oken s pásy pohledového betonu a keramických obkladů. Na výzdobě kliniky se podíleli významní umělci, např. Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, jejichž plastika s motivem rodiny dodnes zdobí vstupní halu.

Podrobný program a další informace najdete na Open House Praha.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!