22. 9. 2022

Rodina a péče o vážně nemocné děti

Zajímáte se o problematiku péče o dlouhodobě hospitalizované děti? O možnosti, jak do péče zapojit rodinné příslušníky? Zúčastněte se odborné konference Family Centered Care – péče zaměřená na rodinu, která se koná 13. října 2022 od 13 do 19 hodin v Paláci ARA, ul. 28. října 1, Praha 1. Akci určenou lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a dalším profesím, které se této profesi věnují, pořádá Nadační fond Dům Ronalda McDonalda. V odborném programu vystoupí přední specialisté z oboru klinické medicíny, psychologie a zástupci neziskového sektoru věnující se jak léčbě, tak i dalším (ne)zdravotnickým aspektům péče o dlouhodobě hospitalizované děti a jejich rodinné příslušníky. Více informací naleznete v přiloženém programu. Neformální část konference bude patřit diskusi, networkingu a výměně mezioborových zkušeností.

V případě zájmu se prosím registrujte nejpozději do 5. října 2022 přes formulář.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!