22. 9. 2022

Rodina a péče o vážně nemocné děti

Zajímáte se o problematiku péče o dlouhodobě hospitalizované děti? O možnosti, jak do péče zapojit rodinné příslušníky? Zúčastněte se odborné konference Family Centered Care – péče zaměřená na rodinu, která se koná 13. října 2022 od 13 do 19 hodin v Paláci ARA, ul. 28. října 1, Praha 1. Akci určenou lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a dalším profesím, které se této profesi věnují, pořádá Nadační fond Dům Ronalda McDonalda. V odborném programu vystoupí přední specialisté z oboru klinické medicíny, psychologie a zástupci neziskového sektoru věnující se jak léčbě, tak i dalším (ne)zdravotnickým aspektům péče o dlouhodobě hospitalizované děti a jejich rodinné příslušníky. Více informací naleznete v přiloženém programu. Neformální část konference bude patřit diskusi, networkingu a výměně mezioborových zkušeností.

V případě zájmu se prosím registrujte nejpozději do 5. října 2022 přes formulář.

  • 25. 1. 2023
    V teoretické části workshopu se lékaři seznámí s „up-to-date“ změnami v mezinárodních doporučeních v péči o cévní přístupy, s metodami hodnoc ...
  • 12. 1. 2023
    Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství umožňuje absolventům práci ve všech typech zdravotnických zařízení včetně vysoce specializov ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!