12. 1. 2023

Studijní program Všeobecné ošetřovatelství

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství umožňuje absolventům práci ve všech typech zdravotnických zařízení včetně vysoce specializovaných pracovišť. Tříleté studium připraví pro praxi kvalifikované sestry s vysokoškolským titulem.  Obor všeobecná sestra je v současnosti samostatným oborem a vědeckou disciplínou, spojuje znalosti, dovednosti z řady medicínských oblastí. Jde o smysluplné povolání s vysokou společenskou prestiží a perspektivou. Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu, délce a náplni studijního oboru se dozvíte v přiloženém letáku.

  • 13. 11. 2023
    Po celý měsíc listopad bude ve VFN a na dalších místech probíhat již 17. ročník charitativního projektu Sparťanská krev.  Fanoušci hokejového ...
  • 12. 11. 2023
    Zájemci se stále mohou přihlásit do jednodenního kurzu PRO SESTRY, který se koná 12. prosince 2023. Žilní vstupy se staly nezbytným standardem ja ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!