12. 1. 2023

Studijní program Všeobecné ošetřovatelství

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství umožňuje absolventům práci ve všech typech zdravotnických zařízení včetně vysoce specializovaných pracovišť. Tříleté studium připraví pro praxi kvalifikované sestry s vysokoškolským titulem.  Obor všeobecná sestra je v současnosti samostatným oborem a vědeckou disciplínou, spojuje znalosti, dovednosti z řady medicínských oblastí. Jde o smysluplné povolání s vysokou společenskou prestiží a perspektivou. Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu, délce a náplni studijního oboru se dozvíte v přiloženém letáku.

  • 9. 1. 2023
    Ojedinělý kurz managementu a leadershipu pro lékaře pořádá VFN v Praze. Je určený pro lékaře všech odborností. Co absolventům nabízí? Osvojíte si ...
  • 19. 12. 2022
    Karcinom prsu, kožní nemelanomové nádory, role psychoterapie v léčbě zhoubných nádorů, léčba bolesti od historie k dnešku, specifické ošetřovatels ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!