5. 9. 2023

Workshop bronchoskopie v anesteziologii

XXII. Workshop bronchoskopie v anesteziologii a intenzivní péči se koná 15. prosince 2023 od 9 hodin na KARIM VFN v Praze.

Workshop pořádá KARIM a Centrum plicní endoskopie VFN a 1. LF UK a Společnost pro anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicínu pod záštitou České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM). Podrobný program, který se skládá z teoretických přednášek, ale i praktického nácviku intubace či videobronchoskopie na kadaveru, najdete na odkazu spolu s přihlašovacím formulářem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!