25. 1. 2023

Workshop pro lékaře

V teoretické části workshopu se lékaři seznámí s „up-to-date“ změnami v mezinárodních doporučeních v péči o cévní přístupy, s metodami hodnocení průtoku během hemodialýzy, ale například i s protokolem předoperačního vyšetření či s pravidly pro punkci cév pod sonografickou kontrolou se zaměřením na „tips and tricks“. V praktické části si účastníci v malých skupinkách vyzkouší probranou látku. Veškeré informace i kontakt pro přihlášení najdete zde.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!