2. 11. 2021

2000. transplantace krvetvorných buněk ve VFN

V říjnu letošního roku podstoupil ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze 2000. transplantaci vlastních krvetvorných kmenových buněk (ASCT) 63letý pacient s diagnózou mnohočetného myelomu. Tento zákrok umožní podat významně vyšší dávky chemoterapie, které by mohly být běžně až smrtelné a zásadně zkracuje dobu útlumu krvetvorby u nemocného.

Postupem, kdy si je pacient sám sobě vlastním dárcem, se významně zkrátí doba postchemoterapeutického útlumu krvetvorby a sníží se hematologická toxicita podané chemoterapie, která by jinak vedla k extrémně dlouhému období aplazie kostní dřeně s řadou komplikací. Podpora převodem krvetvorných kmenových buněk tak umožňuje podání významně vyšších dávek chemoterapie.

Ve VFN se provádí 20 % všech ASCT v Česku

„První autologní transplantace byla ve VFN provedena v roce 1993,“ uvádí přednosta 1. interní kliniky – kliniky hematologie VFN a 1. LF UK prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. a vypočítává: „Od té doby počet provedených ASCT neustále narůstal, až se v poslední dekádě ustálil na 80 až 90 výkonech ročně.

Transplantováno bylo 1662 pacientů

Celkový počet 2000 ASCT zahrnuje 1662 pacientů, 334 z nich podstoupilo zákrok dvakrát či třikrát. „Nejčastěji jsou k transplantaci indikováni pacienti s mnohočetným myelomem a maligními lymfomy (Ne-Hodgkinovými i Hodgkinovým),“ vysvětluje MUDr. Eva Konířová, lékařka 1. interní kliniky VFN a 1. LF UK a dodává: „Méně častou indikací jsou pak pacienti se solidními malignitami (historicky zejména karcinomy prsu, v současnosti především mozkové nádory typu meduloblastomu) a autoimunitními onemocněními. K nim dříve patřila hlavně roztroušená skleróza, v poslední době pak nejčastěji systémová sklerodermie.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!