4. 9. 2020

75 let špičkové péče a vědeckých úspěchů

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK oslavila významné výročí: 75 let od svého vzniku.

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN vznikla zcela revolučně: v květnových dnech roku 1945 profesor Josef Charvát obsadil se svým týmem lékařů část prostor v josefinském traktu Všeobecné nemocnice na Karlově náměstí. A stejně převratně se za 75 let své existence III. interní klinika vyvíjela v jedno z nevýznamnějších pracovišť svého typu v ČR. Specialisté se zde věnují jak léčbě vzácných onemocnění, tak častým metabolickým chorobám jako je cukrovka, poruchy metabolismu krevních tuků nebo arteriální hypertenze.

„Ze vzácných onemocnění v endokrinologii se specializujeme na onemocnění nadledvin a podvěsku mozkového, například na akromegalii či Cushingův syndrom,“ uvádí prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu VFN a pokračuje: „Výjimečnost našeho pracoviště spočívá v nejdelší tradici léčby vzácných endokrinních onemocnění, v jejím propojení s výzkumem, v multioborové péči o pacienty a zavádění nových diagnostických a terapeutických postupů. Naše know-how je v počtech pacientů se vzácnými hormonálními onemocněními. Jsme totiž největší centrum pro jejich léčbu v ČR.“

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!