1. 3. 2022

Cena VFN pro mladé vědce

Naše nemocnice je plná šikovných zdravotníků, kteří ve svém oboru prokazují výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení.

Minulý týden jsme ocenili ty nejtalentovanější z nich v kategorii do 35 let. O udělení Ceny VFN rozhoduje ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, a to na základě doporučení hodnotící komise pod vedením prof. MUDr. Pavla Michálka, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc., na návrh přednostů klinik či ústavů VFN a primářů samostatných oddělení VFN.

Roli hraje počet publikací, vědecká činnost, dosažené tituly či specializovaná způsobilost v oboru.

Ze 14 nominantů jsme letos za období 2020 – 2021 ocenili 5 vynikajících lékařů:

  1. místo – MUDr. Michaela Bártů, Ph.D., Ústav patologie VFN a 1. LF UK
  2. místo – MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D., 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK
  3. místo – MUDr. Matuš Nižnanský, 2. Chirurgická klinika VFN a 1. LF UK

Zároveň jsme udělili 2 mimořádná ocenění:

Ing. Jaroslav Červeňák, Ph.D., Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK

MDDr. Antonín Tichý, Ph.D., Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK

Mladá generace našich lékařů je jasnou pozitivní vizitkou svých mentorů, lékařských profesionálů z VFN, kteří za nimi stojí a systematicky je vedou. Pro úplnost dodejme, že vítězným „mladým vědcem“ za období 2018-2019 byl MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

Všem talentům gratulujeme!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!