19. 12. 2023

Diagnostika nádorů se zpřesňuje a urychluje

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN patří k největším pracovištím svého typu v ČR a zajišťuje vyšetření v celém spektru nukleárně medicínské diagnostiky a také terapii v ambulantním režimu. „Na pracovišti se pravidelně setkávají mezioborové specializované skupiny pro vzácné endokrinologické onkologické syndromy, problematiku pokročilé diagnostiky karcinomu prostaty a pro selekci pacientů vhodných k radionuklidové léčbě neuroendokrinních nádorů,“ představuje pracoviště MUDr. David Zogala, Ph.D., přednosta Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a VFN.

 

PET/CT při moderní diagnostice nádorů

Technologie PET/CT je považována za nejmodernější metodu v diagnostice nádorových onemocnění. Spojuje vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET) a výpočetní tomografií (CT). Nový přístroj PET/CT (konkrétně model GE MI 5 DR) ve všech těchto klíčových parametrech překonává předchozí systém. „Umožňuje při vhodném nastavení procesů vyšetřit více nemocných, s lepší kvalitou obrazu, a tedy i s vyšší diagnostickou přesností, zároveň snížit míru jejich ozáření. Z pohledu pacienta může být vítané, že vlastní obrazové snímání trvá kratší dobu,“ vyjmenovává benefity nové technologie přednosta MUDr. David Zogala. 

 

Gamakamery posouvají diagnostiku dál

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN obnovil vedle PET/CT také přístrojové vybavení pro konvenční nukleární medicínu. S podporou programu EU-REACT byly vyměněny dvě gamakamery za nové modely GE NM 830 a GE NM/CT 870 DR.  Lékaři je využívají k zobrazování vnitřních orgánů a jejich funkce pomocí radioaktivně značených léčivých přípravků, takzvaných radiofarmak. Dokáží vyhledat metastázy, vyšetřit plíce, ledviny, trávicí trakt, některé žlázy s vnitřní sekrecí či odhalit určité neurologické poruchy. V neposlední řadě mají vyšetření důležitou roli v diagnostice ischemické choroby srdeční.

Slavnostní otevření modernizovaného diagnostického centra včetně přestřižení pásky se uskutečnilo 19. 12. 2023 za účasti vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 1. lékařské fakulty UK a vedení Ústavu nukleární medicíny.

 

Více do dozvíte v přiložené tiskové zprávě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!