5. 10. 2022

Genetické vyšetření zachraňuje životy!

Každoročně je u 7 800 žen v ČR diagnostikována rakovina prsu. Až 400 z nich jsou zároveň nositelkami nebezpečné genetické predispozice BRCA1 a BRCA2, které zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu až 10x a rakoviny vaječníků dokonce 30x! Včasná diagnostika závažné genetické zátěže, kterou nabízejí odborníci z VFN, výrazně zvyšuje šanci porazit rakovinu dříve než se karcinom prsu nebo vaječníků vůbec vyvine. Růžový říjen už od roku 1985 upozorňuje na nutnost prevence, zdravého životního stylu a sledování historie vlastní rodiny jako zásadních způsobů, jak ochránit své zdraví a život.

Dědičná dispozice znamená mutaci v některém z důležitých genů. Lze ji zdědit od jednoho z rodičů bez ohledu na pohlaví. Mezi nejdůležitější geny spojované se vznikem onkologických onemocnění patří právě geny BRCA1 nebo BRCA2. Každý 750. člověk v Evropě má v genech tuto mutaci. To znamená po celý život významně zvýšené riziko vzniku rakoviny, desetkrát u rakoviny prsu a třicetkrát u rakoviny vaječníků. Dědí se dispozice ke vzniku nádoru, nikoliv samotný nádor. Pravděpodobnost přenosu z rodičů na děti je padesátiprocentní.

Více se dozvíte v tiskové zprávě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!