6. 10. 2023

Investice do dětské psychiatrické péče

VFN počítá se 140 miliony do rozšíření dětské psychiatrické péče. Reaguje tak na akutní nedostatek lůžek a dostupných služeb pro děti a mladistvé. 

Počet duševně nemocných dětí a mladistvých v ČR varovně stoupá. V posledních letech, především po covidu, u dospívajících výrazně narostla incidence úzkostných poruch, sebepoškozování a pokusů o sebevraždu. Objevuje se i více případů poruch příjmu potravy. Podle lékařů k tomu přispívají i sociální sítě, které na mladé lidi kladou nesplnitelné nároky a dospívající nejsou schopni tuto skutečnost kriticky posoudit. S ohledem na akutní nedostatek lůžek plánuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR rozšířit prostory denního stacionáře Dětského a dorostového detoxifikačního centra a vybudovat na psychiatrické klinice nové lůžkové oddělení pro děti.

Celá moderní společnost je vystavena dosud zcela nezvyklým formám stresových podnětů (covid-19, nedaleký válečný konflikt, migrace, ekonomické vlivy), které se podepisují nejen na duševním zdraví dospělých, ale i na zvýšeném výskytu duševních poruch u dětí a dospívajících. Takový nápor na psychiatrické a psychologické služby nikdo neočekával, proto systém psychiatrické péče v ČR nyní zažívá krizi vyvolanou nadměrnou, a často neuspokojitelnou poptávkou. Stejná situace je i ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN jako jediné zdravotnické zařízení v ČR poskytuje služby Dětského a dorostového detoxifikačního centra a unikátní služby Denního stacionáře pro adolescenty. Jejich kapacity jsou nedostatečné, proto se za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR rozšíří prostory denního stacionáře a vznikne nové lůžkové dětské oddělení, které zoufale chybí.

„Duševní zdraví je jedním z hlavních předpokladů plnohodnotného života i zapojení do společnosti. Je tak zásadní zajistit nejen pro dětské pacienty kvalitní a dostupnou péči ve standardech dnešní medicíny. Počet dětí a mladistvých, kteří v ČR potřebují péči v tomto směru, po covidových letech stoupá, a proto jsem rád, že můžeme podpořit vybudování nových kapacit a zvýšit tak dostupnost této péče,“ řekl ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!