8. 3. 2023

Komplexní léčba obézních pacientů ve VFN

Obezita u populace v ČR neustále roste! Za odborníky ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze běžně přicházejí lidé s 200 a více kily.

 

Řada těžce obézních žije v neustálém strachu, že pokud se jim něco stane, nedostane se jim včas potřebná lékařská péče. Když onemocní, nemocnice nebude na jejich „těžkou váhu“ vybavena. Přitom právě těmto lidem hrozí, že mohou náhle zemřít.
Všeobecná fakultní nemocnice se jako první zdravotnické zařízení v ČR zapojila do projektu
center XXL se statutem Ministerstva zdravotnictví ČR. K úspěšné léčbě pomáhá lékařům komplexní multioborová péče. „Pro zlepšení stavu pacienta je klíčová lékařská, nutriční a psychologická diagnostika, dále následná volba postupů a jejich načasování,“ říká prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., vedoucí lékař XXL centra III. interní kliniky VFN a 1. LF UK.

Pacient s obezitou často trpí řadou přidružených onemocnění, ať už jde o cukrovku 2. typu, vysoký krevní tlak, abnormálně zvýšené hladiny tuků v krvi a podobně, což je při nastavování dietního režimu potřeba brát v potaz. V celém procesu výrazné redukce hmotnosti je často nezbytná dlouhodobá spolupráce s psychologem. Jedním z řešení morbidní obezity a komorbidit s ní spojených jsou bariatrické metody, které jsou vnímány nejen laickou veřejností jako krajní řešení. „Jednodušší restrikční výkony preferujeme většinou u mladších pacientů s nižším stupněm obezity a bez přidružených závažných chorob. Starší nemocní s metabolickým syndromem a dalšími závažnými onemocněními jsou spíše indikováni k náročnějším kombinovaným výkonům,“ uvádí MUDr. Robert Hvižď, lékař z I. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!