1. 2. 2023

Lékaři ve VFN zachraňují ohrožené rodičky

Spojuje je stejné onemocnění, jehož záludnost spočívá v rychlosti, jakou se klinicky projeví většinou z plného zdraví, bez varovných příznaků a velmi často se plně rozvine až po porodu. Nepatří mezi časté patologie těhotenství, proto se s ním řada gynekologů a porodníků nemusí v profesním životě vůbec setkat. Problém je, že pokud se rychle nezvolí správná léčba, pacientky nemusí přežít. Úmrtnost onemocnění je 80 procent. Ve VFN zjistili možnou příčinu onemocnění a našli řešení. Své zkušenosti chtějí předávat kolegům v rámci celé ČR.

Pro toto závažné onemocnění se užívá širší název Trombotické mikroangiopatie. Pokud se žena s onemocněním neléčí, dosahuje úmrtnost 80 procent. Teprve v poslední době bylo onemocnění lépe popsáno, výrazně se změnila léčba a díky tomu se významně zvýšily šance rodiček nejen na přežití. „Léčba spočívá především v podávání vysokých dávek krevní plazmy, což ve výsledku vede k obměně této tekuté složky krve. Postup se nazývá plazmaferéza. Další součást péče je hemodialýza, tedy podpora funkce ledvin či podání biologické léčby, která je cíleně zaměřena na blokádu neadekvátně reagující vrozené imunity ženy,“ uvádí prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., vedoucí lékařka Kliniky nefrologie VFN a 1. LF UK.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!