4. 4. 2024

Nárůst otrav léky a novými drogami u dětí!

Vlna nových návykových látek a otravy běžnými léky mezi dětmi a adolescenty zasáhla Česko. Podle odborníků ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) se v posledních dvou letech zásadně zvýšily počty intoxikací léky v kombinaci s návykovými látkami a alkoholem u mladistvých ve věku 12 až 18 let. Lékaři dětské kliniky ve VFN zachraňují i pět dětí a teenagerů týdně. Otravy léky jsou ve více než 90 % kvalifikované jako pokus o demonstrativní sebevraždu. Nechybí ale ani přijaté extrémní výzvy od vrstevníků na sociálních sítích. U dětí do 15 let věku jsou mezi léky na prvním místě paracetamol, antidepresiva a ibuprofen, u mladistvých vedou antidepresiva, benzodiazepiny a paracetamol.

Dlouhodobě nejčastěji užívanou nelegální drogou jsou podle Souhrnné zprávy o závislostech v ČR z roku 2022 jednoznačně konopné látky. Favoritem mezi nekonopnými látkami je pak kratom. Skokanem loňského roku mezi drogami obecně se stalo psychoaktivní HHC. Nejsou to ale jen drogy, které mladiství stále častěji užívají. Alarmujícím způsobem u nás rostou počty dětí a dospívajících, kteří zneužívají různé léky na uklidnění nebo na spaní, ibuprofen nebo například paralen, a to často v kombinaci s alkoholem. Potvrzují to i data Toxikologického informační střediska (TIS) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Od roku 2021 jsme zaznamenali enormní nárůst konzultací v souvislosti se sebevražednými pokusy dětí a mladistvých,“ uvádí vedoucí lékařka TIS Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN MUDr. Kateřina Kotíková, Ph.D., a upřesňuje: „K výraznému nárůstu dotazů došlo u dětí do 15 let, a to především od dubna 2021, kdy po dlouhodobém uzavření škol začala opět pravidelná prezenční výuka na základních školách. Ze 200 konzultovaných sebevražedných pokusů u dívek a 37 u chlapců v roce 2019 se počty zvedly na 469 dívek a 59 chlapců v roce 2023.“

V naprosté většině případů se podle TIS jednalo o zneužití léků. U dětí do 15 let byl v posledních dvou letech na prvním místě paracetamol, na druhém antidepresiva a na třetím ibuprofen. U mladistvých pak antidepresiva, benzodiazepiny a paracetamol. Dynamika počtu konzultací HHC a kratomu za posledních deset měsíců je podobně alarmující. Například nárůst konzultací po zneužití HHC se v únoru 2024 zpětinásobil.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!