8. 11. 2023

Naše komplexní péče o pacienty s těžkými infarkty

Perfektně fungující systém pro záchranu života dokáže vrátit zpět do života pacienty se srdeční zástavou nejčastěji při infarktu myokardu, kteří dříve měli mizivou šanci na přežití. Dnes již ani hodinu trvající srdeční zástava nemusí znamenat neřešitelný stav. Srdeční zástava přitom postihne ročně v Praze až 700 lidí nejrůznějšího věku, z toho přibližně 150 ošetří kardiologové právě ve Všeobecné fakultní nemocnici. K jejich návratu do běžného života je ale potřeba dokonalá souhra hned několika zdejších společných pracovišť 1. LF UK a VFN Praha.

První krok k úspěchu: Laická resuscitace

Praha je zcela unikátní mezi evropskými metropolemi (kromě metropolí skandinávských zemí a Holandska), protože až v 80 procentech laici poskytnou první pomoc, tedy zahájí laickou resuscitaci pacientovi, který zkolabuje na ulici. Následuje řízená telefonicky zprostředkovaná resuscitace na lince 155, případně 112. Další výhodou je, že Záchranná služba hl. města Prahy má jediný dispečink, je výborně organizovaná a spolupracuje hned s několika kardiocentry. Jedním z nich je i Kardiocentrum ve VFN. Když se podaří oběh pacienta obnovit, je velká šance na záchranu jeho života. V případě, že se obnovení oběhu běžnými postupy nedaří, pokračuje se v resuscitaci a pacient je dopraven bez obnoveného krevního oběhu do nemocnice. Trvá-li tento stav i po příjezdu, je pacient okamžitě specializovaným týmem kardiologů na 2. interní klinice 1. LF UK a VFN napojen na mimotělní oběh (metoda se nazývá ECPR, extrakorporální kardiopulmonální resuscitace), který dočasně nahradí funkci srdce a plic, tedy krevního oběhu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!