7. 5. 2024

Novinky v léčbě rakoviny vaječníků

Biopsie bez operace? Novou metodu diagnostiky rakoviny vaječníků se od VFN učí celý svět 

Ročně v ČR onemocní rakovinou vaječníků až 1000 žen. Účinná prevence neexistuje, příznaky jsou nezřetelné, často geneticky podmíněné a léčba tohoto zhoubného onemocnění je závodem o čas. Onkogynekologové z Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze (KGPN) dokážou zahájit léčbu do 4 dnů po první návštěvě pacientky. Výrazné urychlení nástupu léčby je možné díky využití ultrazvukové diagnostiky a ultrazvukem navigované biopsie. Nejlepší možnou péči pacientkám nabízejí onkogynekologické centra, mezi něž se KGPN řadí. Nadějí přináší také pokroky v léčbě ovariálního karcinomu prostřednictvím terapie s PARP inhibitory a možnosti kliniky zařazovat pacientky do probíhajících onkologických studií. 

Na tiskové konferenci kliniky pořádané ke světovému dni boje proti rakovině vaječníků odborníci vysvětlili, že efektivní urychlení nástupu léčby rakoviny vaječníků je možné zejména díky využití ultrazvukové diagnostiky a ultrazvukem navigované biopsie. Ta umožňuje pacientkám odebrat vzorek tkáně okamžitě bez nutnosti narkózy a operace. Spolehlivost ultrazvuku potvrzují výsledky mezinárodní studie ISAAC vedená uznávanou sonografistkou prof. MUDr. Danielou Fischerovou, Ph.D. a přednostou kliniky prof. MUDr. Davidem Cibulou, CSc., která dokládá, že rychlý a neinvazivní ultrazvuk v diagnostice karcinomu vaječníků je srovnatelný s CT či magnetickou rezonancí. Metodu tru-cut biopsie v onkogynekologické léčbě navíc začali lékaři z VFN používat v běžné praxi jako první na světě a učí se ji od nich nyní odborníci z celého světa.

Testování na přítomnost genetické mutace v BRCA genech je stále klíčové

Z tisíce žen, které ročně onemocní rakovinou vaječníků, se v ČR stále 30 % z nich nedozví, zda byla původcem jejich nemoci mutace BRCA genů. Stačí přitom jediné genetické vyšetření a zdraví a životy žen v rodové linii mohou být zachráněny. Genetická mutace v jednom z BRCA genů způsobuje u žen až 30x vyšší riziko rakoviny vaječníků a 10x vyšší riziko rakoviny prsu. Zvýšená predispozice k nádorovým onemocněním se nevyhýbá ani mužům, genetickou poruchu nese zhruba každý 750. Čech. Pro úspěšnou a včasnou léčbu je zjištění svého BRCA statusu zásadní. Genetické vyšetření je vhodné i pro zdravé příbuzné onkologických pacientů.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!