10. 5. 2021

Ochránili jsme v roce pandemie zdraví žen?

Ročně lékaři v ČR diagnostikují téměř 8000 nových případů karcinomu prsu a kolem 900 žen si vyslechne diagnózu rakoviny vaječníků.

K včasnému záchytu zhoubného onemocnění zásadně pomáhají programy preventivních vyšetření, protože léčba závažných onkologických onemocnění je boj o čas. Ty se ani v době pandemie na onkologických pracovištích VFN nezastavily, ale během jarní vlny často fungovaly distančně. Díky některým průlomovým momentům v úhradách se moderní cílená léčba stala pro řadu žen dokonce dostupnější.

Screeningová preventivní vyšetření, tedy vyhledávání časných stadií zhoubného onemocnění u zdravých jedinců, se musela v náročném pandemickém roce 2020 částečně omezit. V jarním období se jednalo pouze o několik týdnů. V té době fungovaly ambulance pro zdravé ženy s geneticky podmíněným rizikem vzniku nádorů distančně, pacientky zdravotníky kontaktovaly e-mailem nebo telefonicky a onkologové důsledně sledovali výsledky provedených vyšetření. Dobrou zkušeností z tohoto období je, že telemedicína v preventivní medicíně funguje.

„Prevence má v onkologii nezastupitelnou roli. Mezinárodní statistiky uvádějí, že 30 až 40 % nádorů je preventabilních. Pokud je včas zachytíme a provedeme jednoduché odstranění, můžeme pacientovi nabídnout úplné vyléčení. Někdy se zvažuje, že do preventivních vyšetření musíme investovat více peněz. V takovém případě ale platí pravidlo: raději přijít desetkrát zbytečně než jednou pozdě,“ konstatuje ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA.

Více se dočtete v tiskové zprávě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!