21. 10. 2021

Před 50 lety byla v Praze zahájena léčba závislých žen

Zhruba 60 procent léčených žen je aktuálně závislých na alkoholu, 10 procent kombinuje alkohol s návykovými léky a skoro 30 procent ještě s pervitinem, marihuanou či sedativy. Ženské oddělení pro léčbu závislosti ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze si letos připomíná 50. výročí od zahájení činnosti prvního specializovaného zařízení pro ženy v tehdejším Československu. Od 11. října 1971 prošlo léčebným programem téměř pět a půl tisíce pacientek. Deset let po léčbě dnes abstinuje třetina přijatých žen a skoro dvě třetiny těch, které léčbu řádně dokončily.

První ženské oddělení zahájilo činnost pod vedením doc. Jaroslava Skály a prof. Jiřího Hellera v Lojovicích u Prahy. Šlo o pobočku protialkoholního oddělení Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK. Na Oddělení pro léčbu závislostí VFN „U Apolináře“ se léčba žen přesunula až v roce 2002.

Léčebný systém byl tehdy postaven na základě programu pro muže, ale lékaři jej přizpůsobili ženským potřebám. Inspirovali se v Německu a prodloužili léčbu na čtyři měsíce. Dále kladli důraz na rodinnou terapii, atmosféru na oddělení, na zpětnou vazbu, doléčovací program nebo svépomocnou organizaci pro abstinující závislé ženy. Bodovací systém byl rozšířen na zpětnovazebný informační systém.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!