26. 8. 2020

Předčasný porod mohou lékaři předpovědět

Pouhých 45 minut stačí lékařům k odhalení rizika

Unikátní projekt „Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP“ poprvé v ČR nabízí nastávajícím maminkám lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Projekt realizuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou VFN a 1. LF UK Praha, kde bude vyšetřena více než tisícovka žen s rizikem předčasného porodu z celé ČR.

Předčasný porod čili porod dítěte před dokončeným 37. týdnem těhotenství je v současnosti nejvýznamnější porodnický problém v hospodářsky rozvinutých zemích. V loňském roce se v ČR předčasně narodilo bezmála 8 tisíc dětí, což je asi 7 % z celkového počtu novorozenců. „České porodnictví v porovnání se zahraničím dosahuje výborných výsledků. V ČR významně poklesla mortalita matek i novorozených dětí. Novorozenecká úmrtnost v ČR je dlouhodobě velmi nízká, řadí nás mezi evropské země s nejnižším počtem úmrtí dětí krátce po porodu. Kromě toho máme 13 intermediárních pracovišť a 12 perinatologických center pro nedonošené děti, ale frekvenci předčasných porodů se za posledních padesát let snížit nepodařilo,“ konstatuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky prof. Ladislav Dušek.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!