1. 7. 2021

První katetrizační plastika u nás!

Otoky na nohou, dušnost, bolesti břicha, nechutenství nebo nízká fyzická výkonnost – takové jsou nejčastější příznaky pacientů trpících nedomykavostí trikuspidální srdeční chlopně. Tzv. katetrizační plastika spočívá v implantaci speciálních svorek do chlopně a je v současnosti jediným efektivním řešením pro starší a nemocné pacienty, kteří již nemohou podstoupit chirurgický zákrok. Na konci června ji jako první v České republice provedli kardiologové ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dvaaosmdesátiletému muži tak zachránili život.

„Katetrizační ošetření srdečních chlopní je jedna z nejdynamičtějších oblastí kardiologie. Během posledních patnácti, dvaceti let se zásadně změnil způsob léčby, a to především pro pacienty starší nebo s přidruženým onemocněním. Vše začalo aortální chlopní, později mitrální a nyní trikuspidální, která je mezi pravou síní a pravou komorou srdce,“ uvedl doc. MUDr. David Zemánek, PhD. z II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, který ojedinělý zákrok prováděl. Nedomykavost trikuspidální chlopně dosud lékaři řešili buď kardiochirurgickou operací nebo konzervativně pomocí léků. Chirurgické výkony na trikuspidální chlopni samotné dělají kardiochirurgové poměrně vzácně, protože pooperační průběh je často komplikovaný a pacienti jsou často staří a nemocní. Konzervativní léčba je sice šetrnější, ale pomůže jen dočasně. Otoky, které nemoc nejčastěji způsobuje, mohou přechodně vymizet. Pak se ale zdravotní stav pacienta začne zhoršovat. Postupně se sníží srdeční výdej a srdce začne selhávat. Lidé, kteří mají příznaky pravostranného srdečního selhání a jsou léčeni konzervativně, většinou do jednoho nebo dvou roků zemřou. Katetrizační plastika by pro ně měla představovat řešení.

Více informací naleznete v tiskové zprávě

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!