22. 1. 2021

První Kliniku paliativní medicíny v ČR má VFN a 1. LF UK

Deset až dvanáct intervencí denně provádějí lékaři, psychologové a další odborníci z týmu nově vzniklého unikátního pracoviště ve VFN Praha. Klinika paliativní medicíny má průběžně v péči asi 30 pacientů se závažnou nemocí v různých fázích onemocnění, kterým na klinikách VFN pomáhá s léčbou, mírněním symptomů, poskytuje jim i jejich blízkým psychosociální a spirituální podporu.

„Jsme rádi, že se nám podařilo to, o co jsme několik let usilovali. Vybudovat z Centra podpůrné a paliativní péče, které u nás v nemocnici skvěle funguje již šest let, samostatnou kliniku. Toto společné pracoviště Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty pomáhá při řešení zásadních hluboce lidských otázek napříč všemi klinikami VFN a zároveň se stává významným výukovým a vědeckým pracovištěm,“ uvedl ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA. Vzorem pro Kliniku paliativní medicíny se stala Paliativní klinika v Mnichově a další světová pracoviště ve Francii a v USA, kde členové týmu nové fakultní kliniky získávali zkušenosti na stážích. O pacienty se závažnými nemocemi v různých stádiích léčby se stará stálý tým složený z lékařů se specializací v paliativní medicíně z řady různých odborností (intenzivista, anesteziolog, hematolog, pneumolog, praktický lékař), psychologů, zdravotních sester, sociálně-zdravotních pracovníků, součástí týmu je i kaplanka Všeobecné fakultní nemocnice. „Naše práce v současné době probíhá ve dvou oblastech: v ambulantní péči, která slouží primárně pro pacienty, kteří jsou léčeni nebo dlouhodobě odborně sledováni ve VFN, dále poskytujeme konziliární péči pacientům hospitalizovaným na klinikách naší nemocnice,“ vysvětluje přednostka kliniky MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., a dodává: „Od začátku spolupracujeme s klinikou anesteziologie a resuscitace, všemi čtyřmi interními klinikami, s onkologií a významně také s chirurgickými obory. V současné době jsme tým, který dochází za svými pacienty, ale věřím, že je otázkou velmi krátké doby, kdy vznikne v naší nemocnici Jednotka paliativní péče s vlastními lůžky.“

Více se dočtete v tiskové zprávě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!