5. 1. 2024

Psychika nedonošených dětí v ohrožení?

Psychika křehké populace předmětem unikátního výzkumu!

Prevence, včasný záchyt a účinná terapie duševních obtíží u dětí školního věku narozených předčasně – to byl hlavní cíl tříletého projektu Péče o duševní zdraví nedonošených dětí, jehož výsledky v prosinci 2023 na tiskové konferenci představil multioborový výzkumný tým MUDr. Daniely Markové z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN.

Odborníci během výzkumu diagnostikovali u třetiny sledovaných dětí psychiatrickou poruchu a polovině z nich doporučili vyhledat následnou odbornou péči. MUDr. Daniela Marková upozorňuje: „Psychiatrickým poruchám nedonošených dětí ve školním věku se musíme intenzivně věnovat. Zásadní výstup našeho projektu potvrzuje celosvětové doporučení, že tato „křehká populace“ by měla být sledována po celý dětský věk až do adolescence, nejenom do původně doporučovaných 2 let věku dítěte.“

Do tříletého výzkumu se zapojily děti od 10 do 14 let. Tým odborníků se u nich opakovaně zaměřil na pediatrický, psychiatrický, psychologický i motorický vývoj. Aktuálně se nedonošené děti běžně sledují do dvou let, jenže se stále více ukazuje, že by to mělo být i v předškolním a školním věku. „Ve dvou i v pěti letech jsme si ještě mysleli, že naše děti ty obtíže nemají, že to zvládly a mají za sebou to nejtěžší období. S nástupem do školy se ale stále více ukazuje, že s dalšími nároky na ně mnohdy přicházejí úzkostné až depresivní stavy a také projevy hyperaktivity,“ doplňuje MUDr. Marková. Jedním z výstupů výzkumu jsou i nové odborné materiály pro praktické lékaře, kteří budou na základě nich schopni na odchylky u předčasně narozených dětí včas upozornit.

Více se  dozvíte  v tiskové zprávě

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!