10. 5. 2023

Rakovina vaječníků přestává děsit

Na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1. LK UK pacientky zahájí léčbu do dvou dnů. Zároveň jim i členům rodiny provedou i genetická vyšetření.

Ročně v ČR onemocní téměř 1000 žen rakovinou vaječníků. 300 z nich se bohužel vůbec nedozví, zda byla původcem jejich nemoci mutace BRCA genů. Přitom stačí jedno genetické vyšetření, a zdraví a životy žen v rodové linii mohou být zachráněné. Specialisté v Onkogynekologickém centru Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK provádějí nejen detailní sonografickou diagnostiku, ale jsou schopni do dvou dnů zahájit léčbu, která u některých pacientek dokáže zvrátit špatnou prognózu nemoci.

Genetická mutace v jednom z BRCA genů způsobuje u žen až 30x vyšší riziko rakoviny vaječníků a 10x vyšší riziko rakoviny prsu. Zvýšená predispozice k nádorovým onemocněním se nevyhýbá ani mužům, genetickou poruchu nese zhruba každý 750. Čech. „Nosičky a nosiči genetických poruch, jako je mutace BRCA genů, se mohou onemocnění buďto díky preventivním operacím zcela vyhnout, nebo mají větší šanci na včasný záchyt díky pravidelnému sledování. Má to ale jednu podmínku. Musí sami vědět, že s jejich geny něco není v pořádku, tedy zjistit svůj BRCA status,“ uvádí prof. MUDr. David Cibula, CSc., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
a dodává: „Proto je tak zásadní, aby se u žádné ženy s rakovinou vaječníků nevynechalo genetické vyšetření a v případě pozitivního nálezu byli na přítomnost mutací testováni přímí příbuzní.“ Přes veškerou snahu o edukaci veřejnosti a šíření informací o možnostech genetického testování, například Nadačním fondem Apolinář a pacientskou organizací VERONICA, zůstává ale stále více než čtvrtina pacientek s rakovinou vaječníků bez genetického vyšetření.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!