2. 5. 2023

Rozvoj VFN v 21. století

Rozvoj VFN v 21. století

Rozvoj a pasportizace nemocnice v 21. století bylo hlavní téma panelové diskuze a odborné přednášky, která proběhla dnes v Centru architektury a městského plánování CAMP pod záštitou VFN Praha a ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Městské části Praha 2.

Svůj pohled na dané téma představil ředitel nemocnice VFN prof. David Feltl, děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., starostka Prahy 2 a náměstkyně primátora Hlavního města Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Ing. Alexandra Udženija, náměstek primátora Hlavního města Prahy doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Mgr. Ondřej Boháč, náměstek pro investice a rozvoj VFN Ing. Václav Javůrek a také přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky VFN prof. MUDr. David Cibula, CSc.    

Konference se zúčastnila i řada dalších architektů, geodetů či odborníků z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Cílem akce bylo představit moderní metody, které lze použít pro efektivní plánování modernizace budov, například laserového scanování, digitalizace objektů a dokumentace nebo tvorbu 3D modelů. Účastníci měli možnost prohlédnout si budovu Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK „U Apolináře“, která svůj 3D model již má. Celý areál byl zaměřen právě pomocí 3D laserového scanování, což velmi usnadní realizaci plánovaných úprav kliniky.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!