11. 6. 2024

Unikátní výzkum VFN o předčasných porodech

Unikátní výzkum VFN zjišťuje, jak minimalizovat rizika v těhotenství a zabránit předčasnému porodu. Klíčem k úspěchu je imunita.

Otevření prekoncepční poradny pro ženy s opakovanými těhotenskými ztrátami, mnohaletá precizní péče o ženy s rizikovým těhotenstvím, mapování poruch vrozené a získané imunity i spolupráce s reprodukčními imunology – to jsou hlavní pilíře komplexní péče o těhotné, které přivedly gynekology a porodníky z VFN k systematickému výzkumu rizik předčasného porodu. Pilotní data aktuálně se rozbíhající studie ukazují, že proces předčasného porodu se s velkou pravděpodobností spouští již na začátku těhotenství, úzce souvisí s imunitou ženy a je navenek skrytý. Odborníci z Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN dokáží rizikové změny odhalit, sledovat, včas zavést cílenou léčbu a zvýšit šanci na donošení zdravého miminka i u žen, které již několikrát neuspěly. Daří se neonatologům z VFN, v souladu s naplňováním koncepce nulové separace v péči o nedonošené děti, postupně zavádějí bonding již u novorozenců narozených ve 28. týdnu těhotenství! Ani ženy, které rodí předčasně, tak nemusejí být ochuzeny o úzký kontakt s těžce nezralým miminkem hned od prvních chvil na porodním sále.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!