7. 11. 2022

Úspěch VFN v oboru gynekologické onkologie

Lékaři Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN získali na kongresu Evropské společnosti gynekologické onkologie (ESGO) v Berlíně velký prostor!

Přednosta kliniky prof. David Cibula představil důležitý projekt definující nové mezinárodní doporučené postupy pro léčbu karcinomu děložního hrdla. Projekt vznikl za významného přispění odborníků z České republiky a prof. Cibula je jeho hlavním koordinátorem. Členkou mezinárodní pracovní skupiny projektu je také prof. Daniela Fischerová, která se specializuje na onkogynekologický ultrazvuk. MUDr. Roman Kocián a prof. Jiří Sláma prezentovali výsledky velkých mezinárodních studií SENTIX a FERTISS, které naše onkogynekologické centrum dlouhodobě koordinuje.

Onkogynekologické centrum navíc opětovně získalo akreditaci Centra excelence ESGO pro radikální léčbu pokročilých zhoubných nádorů vejcovodu. Mezinárodní akreditace garantuje nejvyšší úroveň operační léčby u pacientek s jednou nejzávažnějších forem rakoviny a řadí nás mezi 20 takových center v Evropě. Gratulujeme!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!