Externista

Přístup do počítačové sítě Všeobecné Fakultní Nemocnice v Praze (VFN) pro externí zaměstnance / firmy

Přístup do počítačové sítě VFN mají automaticky pouze její zaměstnanci. Ostatní subjekty, jako například stážisté, zaměstnanci 1. lékařské fakulty, servisní a jiné firmy ve vztahu s VFN, musí o přístup zažádat.

Postup žádosti o povolení přístupu do počítačové sítě VFN:
 • Žadatel si stáhne, vytiskne a vyplní formulář F-VFN-463.
 • Žadatel se dostaví s vyplněným a NEPODEPSANÝM formulářem na Dispečink Úseku informatiky a digitální transformace (dále jen Dispečink ÚI) ve VFN (Budova ředitelství A5, pracovní dny 7:00 – 16:00).
 • Pracovník Dispečinku ÚI ověří identitu žadatele (OP, pas). Žadatel podepíše formulář.
 • Pracovník Dispečinku ÚI zašle na uvedeného Garanta e-mail s žádostí o schválení validity požadovaného přístupu a rozsahu přístupu. V případě požadavku na VPN připojení, je Garant upozorněn.
 • Po obdržení potvrzení od Garanta bude vytvořen přístupový účet externího uživatele a případně VPN přístup.
 • Žadatel bude o schválení a zřízení přístupového účtu informován e-mailem.
 • Žadatel se dostaví na Dispečink ÚI a vyzvedne si uživatelské jméno a heslo. Heslo je doporučeno si na místě změnit.
 • Expirace přístupového účtu je max. po 1 roce od zřízení. Žadatel i Garant bude 1 měsíc před expirací upozorněn na zadaný e-mail. O prodloužení přístupového účtu žádá Garant e-mailem – jako odpověď na e-mail s upozorněním na expiraci.

Upozornění: Přístup do počítačové sítě VFN se nezřizuje na počkání!

Povinnosti, pravidla a omezení

Po dobu platnosti účtu externího uživatele je externí uživatel povinen dodržovat následující:

 • stanovené povinnosti, pravidla a případné restrikce v kap. 4.2 Řádu používání sítě VFN externími uživateli (SM-UI-02),
 • při používání VPN přístupu:
  • stanovené povinnosti pro připojování zařízení do sítě VFN definované v příloze č. 1 (SM-UI-02),
  • návody a postupy pro VPN připojení do sítě VFN uvedené na webových stránkách (https://www.vfn.cz/vpn),
 • aktuální informace uvedené na webových stránkách (https://www.vfn.cz/externista).
Ke stažení:
Kontakt – Dispečink ÚI:
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
 • Telefon: +420 224 962 119
 • E-mail: dispecink@vfn.cz

Aktualizováno 27. 7. 2020

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!