Externista

Přístup do počítačové sítě Všeobecné Fakultní Nemocnice v Praze (VFN) pro externí zaměstnance / firmy

Přístup do počítačové sítě VFN mají automaticky pouze její zaměstnanci. Ostatní subjekty, jako například stážisté, zaměstnanci 1. lékařské fakulty, servisní a jiné firmy ve vztahu s VFN, musí o přístup zažádat.

Postup žádosti o povolení přístupu do počítačové sítě VFN:
 • Žadatel si stáhne, vytiskne a vyplní formulář F-UI-08.
 • Žadatel se dostaví s vyplněným a NEPODEPSANÝM formulářem na Dispečink Úseku informatiky a digitální transformace VFN (Budova ředitelství A5, U Nemocnice 499/2, Praha 2, tel. +420 224 962 119, v pracovní dny v době 8:00 – 16:00 nebo po dohodě na uvedené telefonní lince).
 • Dispečer ověří identitu žadatele (OP, pas). Žadatel podepíše formulář.
 • Dispečer zašle na uvedeného Garanta e-mail s žádostí o schválení validity požadovaného přístupu a rozsahu přístupu.
 • Po obdržení potvrzení od Garanta bude vytvořen přístupový účet externího uživatele.
 • Žadatel bude o schválení a zřízení přístupového účtu informován e-mailem.
 • Žadatel se dostaví na Dispečink ÚI (Budova ředitelství A5, U Nemocnice 499/2, Praha 2, tel. +420 224 962 119, v pracovní dny v době 8:00 – 16:00 nebo po dohodě na uvedené telefonní lince) a vyzvedne si uživatelské jméno a heslo. Heslo je doporučeno si na místě změnit.
 • Expirace přístupového účtu je max. po 1 roce od zřízení. Žadatel i Garant bude 1 měsíc před expirací upozorněn na zadaný e-mail. O prodloužení přístupového účtu žádá Garant e-mailem – jako odpověď na e-mail s upozorněním na expiraci.

Přístup do počítačové sítě VFN se nezřizuje na počkání!

Ke stažení:
Kontakt:
 • Úsek Informatiky a digitální transformace – Dispečink ÚI, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
 • Telefon: +420 224 962 119
 • E-mail: dispecink@vfn.cz

Aktualizováno 15. 8. 2019

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!