Obchodní úsek

Odbory a oddělení

Odbor nákupu

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, budova A5 - ředitelství
tel.: +420 224 963 081

Vedoucí odboru nákupu: Ing. Jana Beránková tel.: +420 224 963 069

Hlavní činnosti Odboru nákupu jsou:

  • zajišťování dodávek spotřebního zdravotnického materiálu, labochemikálií a MTZ
  • řízení dodavatelských vztahů a příprava podkladů pro veřejné zakázky ve výše zmíněných oblastech

Odbor nákupu tvoří tato pracoviště:

  • Oddělení nákupu zdravotnických potřeb (vedoucí oddělení nákupu zdravotnických potřeb: Lenka Nováková, tel.: +420 224 962 507)
  • Oddělení labochemikálií (vedoucí oddělení labochemikálií: František Forst, tel.: +420 224 963 262)
  • Oddělení MTZ (vedoucí oddělení MTZ: Michala Kavale, tel.: +420 224 963 391)

Odbor veřejných zakázek

Vedoucí odboru veřejných zakázek: Mgr. Jana Hybšová
tel.: +420 224 963 282

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!