Obchodní úsek

Odbory a oddělení

Odbor nákupu

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, budova A5 - ředitelství
tel.: +420 224 963 081

Vedoucí odboru nákupu: Mgr. Blanka Uhde, tel.: +420 603 524 543

Hlavní činnosti Odboru nákupu jsou:

  • zajišťování dodávek spotřebního zdravotnického materiálu, labochemikálií a MTZ
  • řízení dodavatelských vztahů a příprava podkladů pro veřejné zakázky ve výše zmíněných oblastech

Odbor nákupu tvoří tato pracoviště:

  • Oddělení nákupu zdravotnických potřeb (vedoucí oddělení nákupu zdravotnických potřeb: Lenka Nováková, tel.: +420 224 962 507)
  • Oddělení labochemikálií (vedoucí oddělení labochemikálií: František Forst, tel.: +420 224 963 262)
  • Oddělení MTZ (vedoucí oddělení MTZ: Michala Kavale, tel.: +420 224 963 391)

Odbor veřejných zakázek

Vedoucí odboru veřejných zakázek: Mgr. Jana Schejbalová
tel.: +420 224 963 282

Odbor zdravotnické techniky

Vedoucí odboru zdravotnické techniky: Pavla Kodatová
tel.: +420 224 969 394

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!