Obchodní úsek

Odbory a oddělení

Odbor nákupu

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, budova A5 - ředitelství
tel.: +420 224 963 081

Vedoucí Odboru nákupu: Mgr. Blanka Uhde, tel.: +420 603 524 543

Hlavní činnosti Odboru nákupu jsou:

 • zajišťování dodávek spotřebního zdravotnického materiálu, labochemikálií a MTZ
 • řízení dodavatelských vztahů a příprava podkladů pro veřejné zakázky ve výše zmíněných oblastech

Odbor nákupu tvoří tato pracoviště:

 • Oddělení nákupu zdravotnických potřeb (vedoucí oddělení: Adriana Kučera, tel.: +420 224 962 507)
 • Oddělení labochemikálií (vedoucí oddělení: František Forst, tel.: +420 224 963 262)
 • Oddělení MTZ (vedoucí oddělení: Michala Kavale, tel.: +420 224 963 391)

Odbor veřejných zakázek

Vedoucí Odboru veřejných zakázek: Mgr. Monika Trávníčková
tel.: +420 224 962 740

Odbor zdravotnické techniky (OZT)

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, budova A9, 1.p
tel.: +420 224 969 396

Sekretariát OZT: Jana Špuláková
tel:: +420 224 969 396, +420 602 204 611

Odbor zdravotnické techniky tvoří tato pracoviště:

 • Oddělení nákupu ZT (vedoucí oddělení: Vendula Chalupová, tel.: +420 224 969 386)
 • Oddělení servisu ZT (vedoucí oddělení: Ing. Jan Koudelka, tel.: +420 224 962 138)
 • Oddělení metrologie (vedoucí oddělení: Ing. Jiří Pařík, tel.: +420 224 964 119)

Hlavní činnosti Oddělení nákupu ZT a Oddělení servisu ZT:

 • zajišťují pořizování zdravotnické techniky a náhradních dílů v rámci celé VFN
 • vytváří podklady pro veřejné zakázky
 • vedou evidenci ZT a jejich nákladů, evidenci servisních, výpůjčních a darovacích smluv ZT, evidují bezpečnostní upozornění, prohlášení o shodě ad.
 • zprostředkovávají instalace a uvádění ZT do provozu
 • zajišťují smluvně servis ZT, vedou evidenci servisních firem, nákladů
 • sledují rentabilitu oprav, sestavují plány obnovy a investic v oblasti zdravotnické techniky
 • vedou data opakovaných činností a související kontroly – BTK, ad.
 • zpracovávají přehledy a hodnocení vybavení VFN zdravotnickou technikou pro statistické účely

Hlavní činnosti Oddělení metrologie:

 • Metrologické středisko VFN je odborná laboratoř, která pro VFN, ale i externí subjekty zajišťuje kalibraci a ověřování měřidel (teplota, tlak, hmotnost, délka, čas, objem)
 • Kvalita činnosti laboratoře je ověřena certifikáty ČMI, ÚNMZ, ČIA

Pro komunikaci s OZT kontaktujte sekretariát odboru.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!