Úsek informatiky a digitální transformace

Odbory a oddělení

Kontrola souladu se standardy

Řídí implementaci standardů a norem do procesů Úseku informatiky. Kontroluje a zajišťuje jejich dodržování. Je kontaktním místem pro řešení problematik, souvisejících s procesy a standardy informačních technologií.

Odbor nákupu ICT

Zajišťuje veškeré činnosti související s nákupem hardwaru, softwaru, implementačních a servisních služeb. Připravuje procesy veřejných zakázek.

Odbor vývoje a správy SW

Zajišťuje vývoj a správu aplikací v on-premise i v cloudovém prostředí pro pracoviště VFN. Vytváří edukační aplikace včetně návodů a materiálů k provozovaným řešením. 

Odbor projektového řízení

Zajišťuje standardní projektové řízení u všech procesů a realizací na Úseku informatiky. Řídí a implementuje pravidla projektového řízení u nově vznikajících organizačních jednotek, poskytuje metodické řízení managementu Úseku informatiky.

Odbor správy ICT

Zajišťuje správu a rozvoj infrastruktury nemocnice v prostředí Azure a on-premise. Realizuje požadavky na bezpečnost a vysokou dostupnost dle standardů a legislativních požadavků.

Odbor podpory uživatelů

Zajišťuje kompletní spektrum podpory uživatelů v oblasti informačních technologií, implementuje bezpečnostní opatření, spolupracuje na edukaci uživatelů.

Odbor bezpečnosti informací

Na základě norem, bezpečnostních a legislativních požadavků připravuje realizaci opatření a implementaci standardů. Monitoruje on-premise i online infrastrukturu VFN, řeší bezpečnostní incidenty, včetně následných opatření. Podílí se na edukaci uživatelů v oblasti bezpečnosti informací především v souvislosti s GDPR a ZKB.

Odbor analýz a zpracování dat

Zpracovává data z datových zdrojů do analytických přehledů pro sledování efektivity, ekonomických ukazatelů a dalších kritérií. Spravuje datový sklad a jeho zdroje.

Odbor umělé inteligence a strojového učení

Plánuje, vyvíjí a spravuje implementaci produkčních řešení do prostředí VFN postavených na strojovém učení, umělé inteligenci a IoT.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!