Evropské granty

Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze – Kateřinská zahrada III

Kód: CZ.2.17/2.1.00/37036
Stav: Ukončené

Název projektu: Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze – Kateřinská zahrada III

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2015
Rozpočet: 1 989 770,28 Kč
Garant projektu (pracoviště): Psychiatrická klinika VFN v Praze 

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci 7. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita finanční prostředky na realizaci projektu „Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze – Kateřinská zahrada III“ (Kateřinská zahrada III),  reg. č. CZ.2.17/2.1.00/37036.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Projekt „Kateřinská zahrada III“ plynule navazuje na již ukončené projekty „Zahrada“, „Kateřinská zahrada“ a „Kateřinská zahrada II, které byly realizovány v letech 2006 – 2008 v rámci programu JPD3, resp. v letech 2008 – 2011 v rámci 1. výzvy OPPA, resp. v letech 2013 – 2014 v rámci 6. výzvy OPPA.

Projekt byl připraven jako komplexní pracovně-sociálně-rehabilitační program pro klienty se závažným psychickým onemocněním. Jeho cílem je provozovat a rozvíjet službu, která je nezbytnou součástí komplexní péče o duševně nemocné, vyloučené ze společnosti a vyřazené z trhu práce. Je zaměřen na zlepšování kvality života duševně nemocných, se záměrem udržet v Kateřinské zahradě v areálu VFN prostor, kde se klienti Psychiatrické kliniky (PK) v přirozeném zázemí budou setkávat mezi sebou, s rodinnými příslušníky a návštěvníky zahrady. Jedná se o klienty v ústavní a zejména ambulantní péči, kteří nejsou schopni se uplatnit na běžném trhu práce, jsou zdravotně znevýhodnění, dlouhodobě nezaměstnaní a sociálně izolovaní.

Klíčové aktivity projektu tvoří přímé služby napomáhající integraci cílové skupiny do společnosti, a to především provozováním chráněného pracoviště a integračního centra systematického a cíleného poradenství.

Chráněná dílna bude pro část klientů možností pracovní rehabilitace v rámci režimové léčby a v ambulantní péči rovněž určitým typem dlouhodobějšího zaměstnání.

Činnost Integračního centra bude zaměřena na sociálně rehabilitační aktivity, podporu sociálních kontaktů, sociální poradenství, konzultace s psychiatrem, psychologem.

Během trvání projektu zajistíme 10 tréninkových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a pravidelný program pro 200 klientů.

Realizací projektu dosáhneme toho, že každý klient dostane komplexní služby podle jeho aktuálního zdravotního stavu – lůžkovou i ambulantní péči, psychoterapii, sociální a pracovní rehabilitaci, což je výhodnější i efektivnější pro klienta i terapeutický tým. Vytvoření a zavedení efektivně fungujícího systému pracovní i sociální rehabilitace a odborného poradenství pomohou klientům k návratu do pracovního procesu a k jejich začleňování zpět do společnosti. Realizace projektu doplňuje nabídku existujících sociálních služeb.

37036 Program integračních aktivit

37036 Program pro chráněné pracoviště a pracovní rehabilitaci

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!