Evropské granty

ERN RITA Helpdesk – development of activities supporting clinical services

Kód: INEA/CEF/ICT/A2018/1816634
Stav: Ukončené

Název projektu: ERN RITA Helpdesk – development of activities supporting clinical services

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2021
Rozpočet projektu: celkem 279 664,50 EUR, z toho pro VFN 167 070 EUR,
povinné spolufinancování z vlastních zdrojů ve výši 25 % bude zajištěno ze strany koordinátora projektu
Garant projektu (pracoviště): Klinika dětského a dorostového lékařství
Registrační číslo projektu: INEA/CEF/ICT/A2018/1816634

Stručný obsah projektu:

Projekt je podpořen v rámci výzvy CEF TELECOM 2018 programu Connecting Europe Facility (CEF) – oblasti transevropské telekomunikační sítě řízeného Innovation and Networks Executive Agency.

VFN se na projektu podílí jako jediný spolupříjemce, hlavním řešitelem v ČR je prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc. z Kliniky dětského a dorostového lékařství. Koordinátorem projektu je University Medical Centre Utrecht z Nizozemí.

Jedná se o navazující projekt na grant „CEF Telecom ERN RITA Core Services IT Helpdesk“, který KDDL úspěšně realizovala od června 2018 a do září 2019. Cílem projektu je technická podpora zapojení VFN do Evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění (konkrétně ERN RITA).

Projekt bude trvat 18 měsíců a bude zahrnovat 3 hlavní aktivity:

  • realizace e-learningových aktivit a dalších školení vč. identifikace vzdělávacích potřeb a případných bariér pro optimální nastavení a používání aplikací ECP a CPMS
  • zapracování speciálních požadavků a potřeb ERN RITA do CPMS, optimalizace datových balíčků pro ERN RITA
  • zajištění dalších funkcí helpdesku dle popisu projektu, pořízení HW/SW nezbytného pro úspěšnou realizaci aktivit projektu

Pracovníci helpdesku budou k dispozici pro celou členskou základnu ERN RITA (aktuálně se jedná o 24 partnerů z 10 členských států EU).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!