Evropské granty

Kateřinská zahrada II

Kód: CZ.2.17/2.1.00/35032
Stav: Ukončené

Název projektu: Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze – Kateřinská zahrada II

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014
Rozpočet: 5 452 961,64 Kč
Garant projektu (pracoviště): Psychiatrická klinika VFN v Praze

Stručný obsah projektu:

Projekt „Kateřinská zahrada II“ plynule navazuje na již ukončené projekty „Zahrada“ a „Kateřinská zahrada“, které byly realizovány v letech 2006 – 2008 v rámci programu JPD3, resp. v letech 2008 – 2011 v rámci 1. výzvy OPPA.

Projekt byl připraven jako komplexní pracovně-sociálně-rehabilitační program pro klienty se závažným psychickým onemocněním. Jeho cílem je provozovat a rozvíjet službu, která je nezbytnou součástí komplexní péče o duševně nemocné, vyloučené ze společnosti a vyřazené z trhu práce. Je zaměřen na zlepšování kvality života duševně nemocných, se záměrem udržet v Kateřinské zahradě v areálu VFN prostor, kde se klienti Psychiatrické kliniky (PK) v přirozeném zázemí budou setkávat mezi sebou, s rodinnými příslušníky a návštěvníky zahrady. Jedná se o klienty v ústavní a zejména ambulantní péči, kteří nejsou schopni se uplatnit na běžném trhu práce, jsou zdravotně znevýhodnění, dlouhodobě nezaměstnaní a sociálně izolovaní.

Klíčové aktivity projektu tvoří přímé služby napomáhající integraci cílové skupiny do společnosti, a to především provozováním chráněného pracoviště a integračního centra systematického a cíleného poradenství.

Chráněná dílna bude pro část klientů možností pracovní rehabilitace v rámci režimové léčby a v ambulantní péči rovněž určitým typem dlouhodobějšího zaměstnání.

Činnost Integračního centra bude zaměřena na sociálně rehabilitační aktivity, podporu sociálních kontaktů, sociální poradenství, konzultace s psychiatrem, psychologem.

Během trvání projektu zajistíme pravidelný program pro 450 osob a 12 tréninkových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.

Realizací projektu dosáhneme toho, že každý klient dostane komplexní služby podle jeho aktuálního zdravotního stavu – lůžkovou i ambulantní péči, psychoterapii, sociální a pracovní rehabilitaci, což je výhodnější i efektivnější pro klienta i terapeutický tým. Vytvoření a zavedení efektivně fungujícího systému pracovní i sociální rehabilitace a odborného poradenství pomohou klientům k návratu do pracovního procesu a k jejich začleňování zpět do společnosti. Realizace projektu doplňuje nabídku existujících sociálních služeb.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!