Evropské granty

Secondary prEvention of CardiovascUlaR disease in the Elderly trial SECURE

Kód: 633765 - SECURE - H2020-PHC-2014-2015/H2020-PHC-2014-two-stage
Stav: Ukončené

Secondary prEvention of CardiovascUlaR disease in the Elderly trial SECURE

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021 (prodlouženo o 20 měsíců na základě 3. dodatku grantové dohody)
Rozpočet projektu: celkem 5 998 786 EUR, z toho pro VFN 219 884 EUR, bez spolufinancování z vlastních zdrojů VFN
Garant projektu (pracoviště): II. interní klinika
Registrační číslo projektu: 633765 – SECURE – H2020-PHC-2014-2015/H2020-PHC-2014-two-stage

Stručný obsah projektu:

Projekt je podpořen v rámci programu EU Horizont 2020. VFN se na projektu podílí jako jeden z členů mezinárodního konsorcia. Koordinátorem projektu je Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) ze Španělska. Celkem se na projektu podílí 11 organizací z osmi evropských zemí.

Cílem projektu je prokázat účinnost kombinované tablety (polypill) zahrnující léky pro sekundární prevenci akutního infarktu myokardu u nemocných po prodělané koronární příhodě ve věku nad 65 let. Studie v rámci projektu má zhodnotit potenciální přínos polypill jako součást globálně dostupné a komplexní strategie léčby zaměřené na sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod ve srovnání s běžnou terapií (podávání tří komponent samostatně). Polypill se již ukázala efektivní v iniciálních studiích s kombinací simvastatinu, kyseliny acetylsalicylové a ACE inhibitoru (studie FOCUS – Fixed-Dose Combination Drug for Secondary Cardiovascular Prevention). Podobně byla léčba Polypill efektivnější v kontrole rizikových faktorů ve studiích Kanyini GAP, IMPACT a UMPIRE.

VFN v Praze bude v rámci projektu spolupracovat i s dalšími nemocnicemi z ČR. Celkem by mělo být do studie v ČR zařazeno 250 pacientů, částečně se bude jednat o pacienty VFN, část bude ze spolupracujících nemocnic.

Cílem studie je prokázat, že zjednodušení léčby díky kombinaci atorvastatin – acetylsalicylová kyselina – ramipril v jedné tabletě v rámci sekundární prevence kardiovaskulárních příhod u starších pacientů je efektivnější ve srovnání se základní běžnou terapií. Vedlejším výsledkem projektu je zhodnocení ekonomického dopadu a porovnání regionálních rozdílů.

http://www.secure-h2020.eu/

https://www.vfn.cz/projekt-secure/

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 633765.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!