Vzdělávání

Rezidenční místa 2022

Rezidenční místa RM 2022 – Výběrové řízení – LÉKAŘI

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“) vypisuje dne 8. 7. 2022 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního Programu č. 2 – Rezidenční místa RM 2022.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na adresu a kontaktní osobu, uvedenou u daného oboru.

Přílohy:

Pediatrie – dodatečné VŘ
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 21. 11. 2022 od 13:30 – 16:30 hod.                                          
Místo konání výběrového řízení Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK,
Ke Karlovu 2, Praha 2,
4. patro, sekretariát kliniky
Termín pro podání přihlášky 18. 11. 2022
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: petr.kotatko@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zařazen do oboru pediatrie
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Občanská bezúhonnost
 • Anglický jazyk na komunikační úrovni
 • Zaslání všech požadovaných dokladů dle vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. § 4
Pneumologie a ftizeologie – 2. kolo
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 31. 10. 2022 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
pavilon A6 – 1. patro, zasedací místnost
Termín pro podání přihlášky 27. 10. 2022
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: michal.sotola@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zařazen do oboru nebo podaná přihláška na MZ
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Občanská bezúhonnost
 • Aktivní znalost Anglického jazyka
 • Zájem o publikační a vědeckovýzkumnou činnost
 • Zaslání všech požadovaných dokladů dle vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. § 4
Pediatrie
Počet rezidenčních míst 4
Termín výběrového řízení   9. 8. 2022 od 13:30 – 16:30 hod.                                          
16. 8. 2022 od 13:30 – 16:30 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK,
Ke Karlovu 2, Praha 2,
4. patro, sekretariát kliniky
Termín pro podání přihlášky 30. 7. 2022
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: srnsky.pavel@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zařazen do oboru pediatrie
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Občanská bezúhonnost
 • Anglický jazyk na komunikační úrovni
 • Zaslání všech požadovaných dokladů dle vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. § 4
Pneumologie a ftizeologie
Počet rezidenčních míst 1
Termín výběrového řízení 9. 9. 2022 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
pavilon A6 – 1. patro, zasedací místnost
Termín pro podání přihlášky 31. 8. 2022
Přihlášky zasílat na adresu na e-mailovou adresu: michal.sotola@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Absolvent lékařské fakulty
 • Zařazen do oboru nebo podaná přihláška na MZ
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Občanská bezúhonnost
 • Aktivní znalost Anglického jazyka
 • Zájem o publikační a vědeckovýzkumnou činnost
 • Zaslání všech požadovaných dokladů dle vyhlášky č. 186 / 2009 Sb. § 4

Rezidenční místa RM 2022 – Výběrové řízení – NELÉKAŘI

V souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vypisuje dne 16. 5. 2022 ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa RM – nelékaři v níže uvedených oborech.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4.

Pokyny pro podání přihlášky do výběrového řízení na rezidenční místo ve VFN Praha

Vyplněnou přihlášku včetně příloh viz vyhláška č. 186/2009 Sb. § 4, zašlete ve lhůtě stanovené pro podání přihlášky na adresu a kontaktní osobu, uvedenou u daného oboru. 

Přílohy:

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii – 2. kolo
Počet rezidenčních míst 2
Termín výběrového řízení 9. 8. 2022 ve 14:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK,
Apolinářská 18, Praha 2,
Seminární místnost neonatologie
Termín pro podání přihlášky 8. 8. 2022
Přihlášky zasílat na adresu Bc. Michaela Kolářová – Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK,
Neonatologické oddělení,
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: michaela.kolarova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • SŠ vzdělání – všeobecná dětská sestra,
 • zařazení do oboru Intenzivní péče v pediatrii (nebo podaná přihláška na NCONZO, MZČR),
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, morální a občanská bezúhonnost a vstřícný přístup k pacientům.
Intenzivní péče – 2. kolo
Počet rezidenčních míst 5
Termín výběrového řízení 15. 8. 2022 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika anesteziologie, resuscitace a inteznivní medicíny VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost, budova A6/S1
Termín pro podání přihlášky 10. 8. 2022
Přihlášky zasílat na adresu PhDr. Ondřej Ulrych – Klinika anesteziologoie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: ondrej.ulrych@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Zařazení do oboru „Intenzivní péče“ nebo podaná přihláška na NCONZO,
 • praxe v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny minimálně 1 rok,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • zaslaní všech podkladů dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.,
 • občanská bezúhonnost.
Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii
Počet rezidenčních míst 2
Termín výběrového řízení 23. 6. 2022 ve 14:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK,
Apolinářská 18, Praha 2,
Seminární místnost neonatologie
Termín pro podání přihlášky 22. 6. 2022
Přihlášky zasílat na adresu Bc. Michaela Kolářová – Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK,
Neonatologické oddělení,
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: michaela.kolarova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • SŠ vzdělání – všeobecná dětská sestra,
 • zařazení do oboru Intenzivní péče v pediatrii (nebo podaná přihláška na NCONZO, MZČR),
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, morální a občanská bezúhonnost a vstřícný přístup k pacientům.
Zdravotní laborant-klinická biochemie
Počet rezidenčních míst 2
Termín výběrového řízení 8. 6. 2022 ve 10:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost ÚLBLD, budova A7, přízemí
Termín pro podání přihlášky 7. 6. 2022
Přihlášky zasílat na adresu Mgr. Veronika Hauerová – Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na emailovou adresu: veronika.hauerova@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Zařazení do oboru „Zdravotní laborant – klinická biochemie“,
 • praxe v oboru klinická biochemie minimálně 2 roky,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Intenzivní péče
Počet rezidenčních míst 10
Termín výběrového řízení 10. 6. 2022 ve 13:00 hod.
Místo konání výběrového řízení Klinika anesteziologie, resuscitace a inteznivní medicíny VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, Praha 2,
Seminární místnost, budova A6/S1
Termín pro podání přihlášky 8. 6. 2022
Přihlášky zasílat na adresu PhDr. Ondřej Ulrych – Klinika anesteziologoie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
nebo na e-mailovou adresu: ondrej.ulrych@vfn.cz
Kritéria pro hodnocení
 • Zařazení do oboru „Intenzivní péče“,
 • praxe v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny minimálně 1 rok,
 • schopnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • zaslaní všech podkladů dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.,
 • občanská bezúhonnost.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!