Vzdělávací akce

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Kód: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Popis: Certifikovaný kurz MZ ČR

Certifikovaný kurz připravuje jednotlivce k získání zvláštní odborné způsobilosti mentora klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.

 

Cíl kurzu:

Absolvent certifikovaného kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence bude připraven na vedení studentů odborné praxe, účastníků specializačního studia a v adaptačním procesu nových zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.

 

Určení kurzu:

Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky po ukončení adaptačního procesu a způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu.

 

Harmonogram kurzu:

Teoretická část – 60 hodin
Praktická část – 40 hodin
Celková délka programu: Nejméně 6 měsíců vzdělávání, dle alternativy časového rozvržení v celkovém počtu nejméně 100 hodin výuky.

 

Termíny kurzu v roce 2024:

I. část: 3. 6.– 7. 6. 2024
II. část: 4. 11. – 8. 11. 2024
Závěrečná zkouška: 25. 11. 2024

 

Místo konání:

Odbor vzdělávání VFN v Praze, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

 

Způsob ukončení:

Obhajoba závěrečné práce před zkušební komisí; Didaktické zpracování přípravy na vzdělávací proces.

 

Cena kurzu:

10 000 Kč

 

Odborný garant:

PhDr. Jana Endlicherová

 

Přihlášení:

Na kurz se lze přihlásit vyplněním přihlášky.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:

 

Mgr. Petra Hajšmanová

OV VFN

Na Bojišti 1

120 00 Praha 2

nebo elektronicky na: petra.hajsmanova@vfn.cz.

tel: 224 96 4181

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!