Centrum primární péče

Charakteristika pracoviště

Centrum primární péče (dále CPP) poskytuje léčebně preventivní péči a pracovně lékařskou péči pro registrované pacienty. Součástí činnosti CPP je i postgraduální výuka lékařů ve specializační přípravě oboru všeobecného praktického lékařství pro dospělé a výuka mediků. CPP zahrnuje čtyři ordinace na Karlově náměstí (viz sekce odborné ambulance). V rámci svého zaměření spolupracuje jak s odbornými odděleními fakultní polikliniky VFN, tak s odbornými ambulancemi klinik VFN.

Poskytovaná zdravotní péče

  • Ve formě: ambulantní.
  • V oboru: všeobecné praktické lékařství.
  • Druh zdravotní péče: akutní, nezbytná, plánovaná, preventivní, diagnostická, dispenzární, léčebná, posudková a řešení sociální problematiky ve spolupráci s ČSSZ.

Kontaktní údaje

  • adresa Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika, budova C1, zadní schodiště, 4.p.)
  • telefon +420 224 966 587 (oddělení individuální péče)
MUDr. Milena Mrnková
Vedoucí lékař
telefon+420 224 966 587
Martina Kovácsová
Vedoucí sestra
telefon+420 224 966 587
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!