I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie

Charakteristika pracoviště

I. chirurgická klinika je společným pracovištěm Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajišťuje nejvyšší medicínskou, odbornou péči, je vědecko – výzkumným pracovištěm a probíhá zde výuka chirurgických oborů a ošetřovatelské péče magisterského a bakalářského studia na 1. LF UK a výuku pregraduální a postgraduální českých a zahraničních studentů a lékařů.

Ročně ošetří I. chirurgická klinika 80 000 – 90 000 pacientů, provede okolo 10 000 operací jak ambulantních, tak u hospitalizovaných pacientů či konsiliárně. Počet hospitalizací se pohybuje okolo 5 000 – 6 000. K dispozici je na klinice 128 lůžek a 18 lůžek charakteru intenzivní péče. Na klinické a poliklinické části je k dispozici 10 operačních sálů. Na I. chirurgické klinice i její poliklinické složce pracuje v různých úvazcích jak k VFN, tak k 1. LF UK, ale i jako řešitelé vědeckých a výzkumných úkolů – celkem 50 lékařů (včetně lékařů se specializací interní a lékařů oddělení intenzivní péče). V nelékařských oborech pracuje 220 zaměstnanců.

Vedení I. chirurgické kliniky zavádí a prosazuje moderní léčebné a ošetřovatelské postupy a snaží se, aby personál nejen odváděl kvalitní práci, ale aby byl i vstřícný k pacientům. Naším cílem je, aby kliniku opouštěli uzdravení a spokojení pacienti.

Nelékařský zdravotnický personál

Sesterský personál je vysoce erudovaný se specializací v oblastech ARIP a ošetřovatelské péče v chirurgii. Na klinice používáme moderní léčebné a ošetřovatelské metody, ve kterých jsou sestry patřičně proškoleny, např. v oblasti hojení ran pomocí tzv. V. A. C. (Vacuum Assisted Closure) systému nebo s využitím ultrazvukového čističe ran. Pracují zde absolventky certifikovaných kurzů péče o stomie a kurzů hojení ran. Naše sestry jsou aktivní členky Stomického týmu VFN a působí jako lektorky certifikovaného kurzu Péče o stomika.

Při I. chirurgické klinice byla zřízena poradna pro stomiky, jejíž personál pacientům poskytuje vysoce kvalitní ošetření a současně zajišťuje edukaci stomiků a pomáhá jim při výběru odpovídajících a kvalitních stomických pomůcek. Navíc I. chirurgická klinika navázala spolupráci s Českým ILCO, dobrovolným sdružením stomiků. Naše sestry též aktivně pracují v Týmu pro hojení ran VFN. V současnosti probíhá také proces certifikace kurzu Léčba a hojení ran, který umožní ještě více zkvalitnit péči o pacienty v rámci VFN a jehož praktická výuka bude probíhat na I. chirurgické klinice.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (pavilon A8)
  • adresa Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika, budova A)
  • telefon +420 224 962 209 (ambulance)
  • telefon +420 224 962 272 (kartotéka VFN)
  • telefon +420 224 966 481 | +420 224 966 552 (poliklinika)
  • telefon +420 224 962 215 (sekretariát)
  • fax +420 224 963 377
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Přednosta
telefon+420 224 962 200
doc. MUDr. David Hoskovec, PhD.
Primář
telefon+420 224 962 259
Mgr. Petra Camprová
Vrchní sestra
telefon+420 224 962 210
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!