I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí

Charakteristika pracoviště

Diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba plicních chorob. Na klinice je zřízeno Centrum pro intersticiální plicní procesy, které soustřeďuje nemocné s těmito chorobami. Klinika má velmi dobře vybavené Centrum plicní endoskopie, které zajišťuje bronchologické výkony nejen pro celou VFN a jednotku intermediární péče. Dále je zde laboratoř pro vyšetření funkce plic a cytologická laboratoř, které slouží potřebám všech pracovišť VFN.

Kontaktní údaje

  • adresa U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (pavilon A6)
  • adresa Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 (Fakultní poliklinika)
  • telefon +420 | 224 969 310 | 224 966 303 (sekretariát)
  • telefon +420 224 969 325 (objednávání pacientů - ambulance)
  • telefon +420 | 224 969 211 | 224 969 212 (plicní endoskopie)
  • telefon +420 224 969 347 (cytologická laboratoř)
  • telefon +420 | 224 969 353 | 224 969 356 (pracovna sester)
  • fax +420 | 224 941 500 (sekretariát) | 224 963 367 (lůžkové)
  • email plicni@vfn.cz
doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
Přednosta
telefon+420 224 969 355
MUDr. Michal Šotola
Primář
Bc. Kateřina Lípová
Vrchní sestra
telefon+420 224 969 348
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!