II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie

Kontakt

U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, (pavilon A2, vedle Faustova domu)
+420 224 969 400 (sekretariát)
+420 224 969 490 (ambulance)
+420 224 969 410 (kardiochirurgické oddělení)
+420 224 969 420 (cévní oddělení)
+420 224 922 695
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Přednosta
+420 224 969 401
MUDr. Vladimír Mikulenka, MBA
Primář
+420 224 969 402
Bc. Klára Maternová
Vrchní sestra
+420 224 969 431
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!