Sexuologický ústav

Charakteristika pracoviště

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

  • diagnostika a léčba sexuálních poruch,
  • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace,
  • diagnostika a léčba parafilií (sexuálních deviací),
  • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů,
  • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže,
  • spermiologická laboratoř,
  • poradenská, diagnostická a terapeutická péče o děti a mladistvé s poruchami sexuálního chování,
  • poradenská, diagnostická a terapeutická péče o děti a mladistvé s poruchami vývoje pohlavních orgánů.

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2 (Herzův dům, 1. patro bez výtahu)
+420 224 965 245 (sekretariát)
+420 224 965 247 (informace a objednávání)
+420 | 224 965 247 | 224 965 245
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Přednosta
+420 224 965 344
MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Primář
+420 224 965 246
Libuše Stránská
Vrchní sestra
+420 224 965 247
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!